UKB nedir?

Uluslararası Komünist Birlik, Marks, Engels, Rosa Luxemburg, Lenin ve Troçki'nin fikir ve geleneklerine bağlı bir akımdır. Ve bu birlik, özel mülkiyet, pazar ekonomisi, rekabet ve kar temellerine dayanan kapitalist sistemin insanlığın geleceğini değil, geçmişini temsil ettiğini düşünmektedir. Kapitalist sistem yerine, dünyada tüm insanlara eşit, maddi ve kültürel olanaklar sağlayacak maddi olanakların ve üretim araçlarının edinilebilmesi için toplumsal temellerde işleyecek yeni bir düzenin gerekli olduğunu savunmaktadır.
1917 Rus Devrimi'nin, şimdiye kadar dünyada proteryanın devlet iktidarını kalıcı bir şekilde ele geçirip, düzeni toplumsal temellerde dönüştürme girişiminde bulunan tek devrim olduğunu savunmaktadır ve bu devrime sahip çıkmaktadır. Sonradan burada, bürokrasi kendi çıkarları için proteryayı iktidardan uzaklaştırarak, kendisi yönetime gelmiştir.
UKB'ne bağlı örgütler, işçi sınıfının, düzeni toplumsal temellerde dönüştürebilecek tek sınıf olduğunu ve komünist fikirlerin yeniden işçi sınıfına aktarılmasını savunuyorlar.
UKB'ye bağlı örgütlerin militanları, günlük hayatta olanakları seviyesinde emekçilerin mücadelelerine katılıp işçi sınıfının genel sınıf çıkarlarını savunmaktadırlar. Emekçilerin gücünün, kapitalist toplumu gerçekten özgür, kardeşçe ve insancıl bir toplum ile değiştirebilecek olan tek güç olduğuna inanırlar. Çünkü emekçiler toplumun çoğunluğunu olşturmaktadırlar ve kapitalist düzenin sürdürülmesinde hiçbir çıkarları yoktur. Sayıları ve büyük merkezlerde yoğunlaşmış olmaları nedeniyle, mücadelelerinden doğacak siyasi iktidarı denetleme olanağına sahip tek güç emekçilerdir.
UKB militanları emekçilerin dünya ölçeğinde tek ve aynı toplumsal sınıfı oluşturduklarının, bütün ürünlerin üretimi ve dağıtımını her aşamada üreten ve gerçekleştirenlerin emekçiler olduğunun, böylece de ekonominin bütün faaliyetlerini denetleme olanaklarına sahip olarak bütün insanlığın ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomiyi örgütleyebileceklerinin bilincindedirler.
ınternet ağında Fransızca yayın yapan Lutte de Classe (Sınıf Mücadelesi) dergisi UKB'nin görüşlerini savunmaktadır. Ama UKB üyesi her örgütün de siyasi yayınları, ek olarak da çoğunun düzenli bir şekilde yayınlanan ve işçilere hitap eden fabrika bültenleri vardır.
UKB'ni oluşturan örgütler :
* Komünist Birlik (Troçkist), Fransa. Haftalık yayın organı Lutte Ouvrière olarak biliniyor;
* İşçi Mücadelesi (Combat Ouvrier) Martinik ve Guadulup adalarında yayınlanıyor;
* Uluslarası Komünist Afrika Emekçiler Birliği (Fildişi Sahilin’de ve Fransa’daki göçmen emekçiler arasında faaliyet gösteriyor);
* Devrimci Emekçiler Örgütü (OTR-UCİ; Haiti);
* Workers' Fight ismi altında Büyük Britanya'da faaliyet yapan militanlar;
* Türkiye'de Sınıf Mücadelesi Dergisi etrafında faaliyet yapan militanlar;
* İspanya'da Lucha de Clase dergisi ve Voz Obrera gazetesi etrafında faaliyet yapan Voz Obrera troçkist grubu;
* İtalya'da “L’Internazionale” yayını etrafında faaliyet yapan Circolo Operaio Comunista;
* Bund Revolutionärer Arbeiter (Devrimci İşçiler Birliği; Almanya)
* Belçika'da La Voix des Travailleurs - De Stem van de Arbeiders gazetesi etrafında faaliyet yapan troçkist grubu Lutte Ouvrière – Arbeiderstrijjd;
UKB buna ek olarak, ABD'nde Spark gurubu etrafında faaliyet yapan militanlarla kardeşçe ilişkiler sürdürüyor.
Bu site, UKB tarafından, yukarıda sözü edilen bu farklı örgüt ve grupların yayınlarına ek olarak yayınlanmış ve Fransızca'ya, İngilizce'ye, İspanyolca'ya, İtalyanca'ya, Almanca'ya, Rusça'ya, Türkçe'ye, Arapça'ya, Yunanca'ya, Çince'ye ve Farsca'ya çevrilmiş yazılar içermektedir.